جستجو

مرکزخریدوفودکورت آرن

برند های موجود در مرکزخریدوفودکورت آرن
اطلاعات تماس
آدرس مسیر دسترسی اول: شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان حافظی (ارغوان غربی) نبش خیابان فخار مقدم مرکز خرید و فودکورت آرن مسیر دسترسی دوم: اتوبان یادگار امام شمال بعد از دادمان خروجی حافظی نبش فخار مقدم
تلفن ۲۲۳۸۲۸۹۶
وب سایت http://www.arenmall.com