جستجو

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

Gaborجردن از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ به فعالیت خود در این شعبه برای همیشه خاتمه می‌دهد

Gaborجردن

از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ به فعالیت خود در این شعبه برای همیشه خاتمه می‌دهد – خریدتایم

Gaborجردن از پایان کار خود خبر داد.

این برند که سالهاست در عرصه محصولات چرمی در سراسر جهان فعالیت می‌کند، شعباتی را هم در ایران همانند جای جای جهان تاسیس کرد.

اما در اواخر و ابتدای سال جدید زمزمه‌هایی از تعطیلی این شعبه در تهران به گوش می‌خورد.

مسئولین و نمایندگان این برند در کشور به طور رسمی از تعطیلی همیشگی شعبه جردن در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ خبر دادند.

از این پس برای تهیه محصولات و کالا این برند به شعبات دیگر آن در سراسر شهر مراجعه فرمایید.

Gaborجردن

ارسال نظر

وارد کردن نام الزامیست.

وارد کردن ایمیل الزامیست.

وارد کردن نظر الزامیست.