جستجو

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

کلکسیون‌جدیدروشا در قالب لباسهاى بهاره از راه رسید

کلکسیون‌جدیدروشا در قالب لباسهاى بهاره از راه رسید – خریدتایم

کلکسیون‌جدیدروشا و لباسهاى بهاره برای مشتریان

وقت آن رسیده که همچون طبیعت لباس نو بر تن کنیم.

اکنون به روزهاى خوش نیامده فکر کنیم، به سال نوى پیش رو، به این اسفند زیباى بارانى. لباس هاى نو مى پوشیم ، یکدیگر را با مهر در آغوش مى گیریم و چهارشنبه روزى همه نامبارکى ها را آتش مى زنیم.

ما کنار شما دیدنى مى شویم .

منتظر دیدارتان هستیم!!!

در این فرصت فوق العاده حتما به دپارتمان استور روشا سر بزنید و از کالکشن‌های جدید برندها زیر یک سقف دیدن کنید و خریدی خاطره انگیز را رقم بزنید.

ارسال نظر

وارد کردن نام الزامیست.

وارد کردن ایمیل الزامیست.

وارد کردن نظر الزامیست.