جستجو

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

بستنی لابریت بیشتر از همیشه

بستنی لابریت را بیشتر از همیشه نوش جان کنید. بستنی معروف لابریت در جدیدترین طرح خود به مناسبت عید در ازای هر سفارش شما ۱۰% بیشتر می‌توانید بستنی در ظرف خود بریزید و میل کنید.

این پیشنهاد خوشمزه تا ۱۷ شهریور در کلیه شعب پا برجا است. طعم بستنی‌های ایتالیایی لابرین پیشنهادی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت.

ارسال نظر

وارد کردن نام الزامیست.

وارد کردن ایمیل الزامیست.

وارد کردن نظر الزامیست.